Delårsrapport Q1 2020

Sammanfattande händelser under första kvartalet 2020:

  • Bolagets produktion blev cirka 40% över beräknad prognos.
  • Kvartalets resultat är starkt.
  • Omsättning under Q1 blev 7 miljoner mot 5,4 miljoner 2019.
  • Resultatet för Q1 är 3,6 miljoner mot 1,9 miljoner 2019, före skatt.
  • Väsentliga händelser under Q1 finns att läsa i delårsrapporten.

Delårsrapport Q1 2020

Maj 2020 – Resultat

Maj månad blev,vindmässigt, normal trots att våra två Skagernverk inte producerat, ca 14 dagar, p g a byte av generatorlager. Totalt under månaden har Slättens Vind AB haft en produktion på cirka 3,1 GWh mot prognos 3,0 GWh. Under året ligger vi ca 7 GWh över prognos och under de 5 första månaderna av 2020 har vi haft en produktion på cirka 27 GWh. Prognosen på helår ligger på cirka 50 GWh.

Utöver de generatorlagerreparationer vi haft står 2 av 6 verk i Mungserödsparken stilla där vi äger 25 % av ett verk och tar in 4,17 % av hyresutbetalningarna från driftbolaget. Priset på producerad el är mycket låg och det vi producenter kan hoppas på är en torr och varm sommar.

Leif Olsson

VD

Slättens Vind AB