Delårsrapport Q1 2020

Sammanfattande händelser under första kvartalet 2020:

  • Bolagets produktion blev cirka 40% över beräknad prognos.
  • Kvartalets resultat är starkt.
  • Omsättning under Q1 blev 7 miljoner mot 5,4 miljoner 2019.
  • Resultatet för Q1 är 3,6 miljoner mot 1,9 miljoner 2019, före skatt.
  • Väsentliga händelser under Q1 finns att läsa i delårsrapporten.

Delårsrapport Q1 2020