September 2019 – Resultat

Septembersiffrorna har nu kommit in och resultatet blev 5,4 % under förväntad prognos. Detta är mycket positiva siffror med hänsyn taget till de stora driftstörningar som förekommit och de svaga vindar som varit under månaden. Driftstörningarna har uppgått till över 1 GWh och då har ett av verken i Gunnarstorpsparken haft en förlust på 406 810 kWh och ett av verken i Long en diftsförluster på 164 716 kWh.

Positivt är att Närefors båda verk inte haft några driftsförluster alls och Skagernverken endast 16 715 kWh.

 

Slättens Vind AB önskar alla en fortsatt fin höst!