Ledsjö Vind AB

Nedanstående text är hämtad från Ledsjö Vind AB´s hemsida:

Ledsjö Vind AB har som affärsidé;

– Att i ett långsiktigt perspektiv förvärva och förvalta ekonomiskt bärkraftiga anläggningar för förnyelsebar energi, främst vindkraft.

– Att vara en stark lokal aktör och ett intressant alternativ även för de som vill göra mindre investeringar.

Just nu är man hel eller delägare i elva producerande vindkraftverk.
Dessa är placerade från Skåne i söder till Härjedalen i norr.