Handel med aktier i Slättens Vind AB

Ordinarie årsstämma 2017

Ombildning till AB

Ombildning till AB

Delårsbokslut

Ombildning till AB

Produktion December månad