Året 2016 slutade med en bra december produktion på +12% mot prognos. Därmed har vi hämtat igen den svaga produktionen tidigare och året slutade som ett normalår.