Aktieinvest beräknar att arbetet med att dela ut aktierna kommer vara avslutat under vecka 1 2017.