Delårsbokslutet efter 3:e kvartalet 2016 finns inlagt på medlemssidan