God Jul och Gott Nytt År
Önskar styrelsen i slättens Vind