Föreningens likvidator Mats Olsson har meddelat att hans slutredovisning avseende Slättens Vind ek. för. avges 2016-12-22. Vår emittent Aktieinvest har idag 23/12 påbörjat leveranserna av aktierna i Slättens Vind AB.