Slättens Vind AB ökar sin årsproduktion

Slättens Vind har den 1/6-2023 köpt en andel motsvarande 1/24-del i Neanberg Vind AB.
Neanberg Vind AB består av 3 st. Vestas V90 som driftsattes under 2010. Parken är belägen 15 km söder om Strömstad.
Beräknad årsproduktion för hela parken ligger på totalt 16,5 GWh varav Slättens Vinds del uppgår till 700 MWh.
I och med denna affär har Slättens Vind AB ett fysiskt ägande i 26 st. verk med en förväntad årsproduktion på 49,3 GWh

Årsstämma 2023

Protokoll från årets stämma finns att läsa på följande länk samt under rubrik AKTIEÄGARE / Årsstämma 2023

Protokoll Årsstämma Slättens Vind AB 2023-05-29