Årsstämma 2023

Protokoll från årets stämma finns att läsa på följande länk samt under rubrik AKTIEÄGARE / Årsstämma 2023

Protokoll Årsstämma Slättens Vind AB 2023-05-29