Vecka 20 är det återigen dags för handel i Slättens Vind AB!

Mellan den 15-20 maj pågår månadens aktiehandel i Slättens Vind AB på Alternativa Aktiemarknaden – Pepins.

Delårsrapport Q1 2019

Sammanfattande händelser första kvartalet 2019:

  • Första kvartalet blev trots en svag start enligt prognos.
  • Omsättningen uppgick till goda 5 410 000 kr mot 4 580 000 2018.
  • Resultatet på 1 885 000 2019 kan jämföras med 2018 års första kvartal som hamnade på 954 000 kr.

Delårsrapport Q1 2019

Produktion april plus analys

Sammanställningen är nu klar för april månad, se separata diagram. Månaden har kännetecknats av ett mäktigt högtryck som påverkat produktionen negativt. Trots detta är resultatet 98 % av prognos och efter 4 månader ligger Slättens Vind AB på ett nettoöverskott på 22 % mot 2018 år produktion, vid samma tid.

Olika driftstörningar har påverkat produktionen negativt med 74 188 kWh, på alla de verk vi är delägare i och äger själva. Alla driftstörningar följs upp och målet är att få så få störningar, i produktionen, som möjligt.