Produktion april plus analys

Sammanställningen är nu klar för april månad, se separata diagram. Månaden har kännetecknats av ett mäktigt högtryck som påverkat produktionen negativt. Trots detta är resultatet 98 % av prognos och efter 4 månader ligger Slättens Vind AB på ett nettoöverskott på 22 % mot 2018 år produktion, vid samma tid.

Olika driftstörningar har påverkat produktionen negativt med 74 188 kWh, på alla de verk vi är delägare i och äger själva. Alla driftstörningar följs upp och målet är att få så få störningar, i produktionen, som möjligt.