Årsstämma 2024

Protokoll från årets stämma finns att läsa på följande länk samt under rubrik AKTIEÄGARE / Årsstämma 2024

Protokoll årsstämma Slättens Vind AB 2024-05-20

Årsredovisning 2023

Årsredovisning för 2023 finns att läsa på nedanstående länk samt under rubrik AKTIEÄGARE/ Årsstämma respektive Finansiell information

Slättens Vind AB Årsredovisning 2023