Pepins avvecklar verksamheten

Pepins meddelade via pressmeddelande 2023-10-08 (se separat pdf nedan) att de kommer avveckla sin plattform där de bedriver aktiehandel, detta innebär att Slättens Vind inte längre kommer vara möjlig att handla via Pepins. I nuläget finns inga beslut fattade kring att lista Slättens Vinds aktie på annan lista eller handelsplattform.
Med anledning av pressmeddelandet finner ni även en länk till Q-A på Pepins hemsida.

Slättens Vind kommer även framåt kommunicera nyheter och rapporter som rör bolagets utveckling via hemsidan. Om det skulle bli aktuellt att lista bolagets aktie på annan lista kommer denna information publiceras som en nyhet på hemsidan.

För de som vill handla i Slättens Vinds aktie hänvisar vi till Monitor Capital Markets https://www.monitorcm.se/ som bedriver handel med aktier i onoterade bolag.”

Pressrelease
pepins-avvecklar-verksamheten-aterlamnar-samtliga-tillstand

Länk till Q-A
https://www.pepins.com/shc/pepins/q-a-med-anledning-av-pressmeddelande-om-avveckling