Ållerudsverket

Enercon meddelade precis att de bytt en polsko i verket och att det nu fungerar igen. Enercons generatorteam kommer och byter ut den tillfälligt reparerade delen så fort de kan, men verket kommer att producera under tiden.

Aktieägare som inte hört av sig!

När Slättens Vind Ekonomisk Förening ombildades till Slättens Vind AB publ omvandlades varje andel i föreningen till 35 stycken aktier i aktiebolaget. Du som inte fått dina aktier måste höra av dig och under veckan 7 har du förmodligen fått ett samtal, mail eller sms med, bland annat, den blankett du måste fylla i och skicka in till Slättens Vind AB. Arbetet har, idag, inneburit att 95 % av de aktier som inte efterfrågats nu är på väg ut till sina rättmätiga ägare.

Speedtestet klart och allt gick bra!

Nu är speedtestet klart på båda Karlsfältsverken och allt gick bra!

Överspeedtest på Enercon Karlsfält 14/2

Idag kommer Enercon att genomföra en överspeedtest på Karlsfält. Meddelar när testet är genomfört

Stenbrona producerar igen!

Har nu fått information från Vestas att Stenbrona aldrig var avstängd och detta berodde på att det inte blåste extremt igår. Idag sker byte av fläktmotor på verk 1.

Ett av Stenbronas verk står still

Ett av Stenbronas verk står idag still p g a att en fläktmotor har gått sönder. Enligt Vestas kommer detta att åtgärdas omgående och en ny fläktmotor finns på plats i morgon, onsdagen den 13 februari.

Aktiekurs februari 2019

Under februaris handelsdagar steg Slättens Vind AB med ytterligare 11 % till kursnivå 50 kr. Under några månader har aktien nu stigit med 56 % och handel har gått från mycket låg till låg. Nästa handelsperiod är 6-11 mars 2019.

Marknadsinformation 8 februari 2019

Här kommer det marknadsbrev som kom igår och som jag nu fått klartecken från ansvariga att lägga ut på vår hemsida. Synpunkter mailar du till Leif@Slattensvind.se  Marknadsinformation 2019-02-08

Marknadsinformation 7 februari 2019

Som jag berättade igår kommer du som aktieägare att få det marknadsföringsbrev som kommer från ett av de bolag vi har handel med. I målet att bli mer transparant är detta en av delarna. Synpunkter mailar du till Leif@Slattensvind.se  Marknadsinformation 2019-02-07

Elproduktion för januari 2019

Elproduktionen för Slättens Vind AB:s anläggningar uppgick till 3,86 GWh, jämfört med prognos 6,00 GWh, under januari. Du kan se respektive verks produktion i diagramform under rubriken Vindparker. Tillgängligheten har varit god under månaden och inga längre driftsstopp har inrapporterats.