Marknadsinformation 7 februari 2019

Som jag berättade igår kommer du som aktieägare att få det marknadsföringsbrev som kommer från ett av de bolag vi har handel med. I målet att bli mer transparant är detta en av delarna. Synpunkter mailar du till Leif@Slattensvind.se  Marknadsinformation 2019-02-07