Elproduktion för januari 2019

Elproduktionen för Slättens Vind AB:s anläggningar uppgick till 3,86 GWh, jämfört med prognos 6,00 GWh, under januari. Du kan se respektive verks produktion i diagramform under rubriken Vindparker. Tillgängligheten har varit god under månaden och inga längre driftsstopp har inrapporterats.