Marknadsinformation

Som delägare i Slättens Vind AB är en viktig del att vara uppdaterad. Från och med idag kommer hemsidan att innehålla ett av många nyhetsbrev som kan hjälpa dig i din omvärldsbevakning av elmarknaden. Marknadsinformation 2019-02-06