Ållerudsverket

Enercon meddelade precis att de bytt en polsko i verket och att det nu fungerar igen. Enercons generatorteam kommer och byter ut den tillfälligt reparerade delen så fort de kan, men verket kommer att producera under tiden.