Aktieägare som inte hört av sig!

När Slättens Vind Ekonomisk Förening ombildades till Slättens Vind AB publ omvandlades varje andel i föreningen till 35 stycken aktier i aktiebolaget. Du som inte fått dina aktier måste höra av dig och under veckan 7 har du förmodligen fått ett samtal, mail eller sms med, bland annat, den blankett du måste fylla i och skicka in till Slättens Vind AB. Arbetet har, idag, inneburit att 95 % av de aktier som inte efterfrågats nu är på väg ut till sina rättmätiga ägare.