Januari 2020 – Resultat – Elcertifikat

Januari månads produktion har varit exceptionellt bra! Slättens Vind AB´s verk har producerat 27% över förväntad prognos och det innebär en total produktion på 7,63 GWh. Priserna på el och certifikat är säkrade sen tid tillbaka och vi kommer inte bli påverkade av raset på elpris och certifikat.

Tillgängligheten har varit god under månaden, med några undantag. Under månaden har Vattenfall gjort ledningsarbeten vid två tillfällen och detta har stoppat produktionen på 7 av våra verk under cirka 159 timmar. Fyra av verken kom inte igång som de skulle efter ledningsarbetet samtidigt som ledningsarbetet låg i anslutning till en helg. I dialog med Vattenfall ser Slättens Vind AB inte att ledningsarbeten ligger i anslutning till helger p g a att vissa servicebolag inte har helgjour. Produktionsförlusten ligger, för dessa driftstopp, på ca 200 000 kWh. Utöver detta har ett av verken i Mungseröd tagits ur drift p g a problem med växellåda. Lite osäkert när den produktionen kommer igång igen.

Slättens Vind AB vill återigen påminna om det som kommer att hända inom kort, katastrofen med elcertifikaten. Under de senaste 9 åren har elcertifikaten hamnat på en genomsnittlig ersättning per kWh på ca 17 öre och inom kort ligger den ersättningen under 1 öre. Slättens Vind AB har haft åtskilliga telefonmöten och personliga möten med riksdagsledamöter för att få dem att förstå vad som är på gång. Vecka 5 hade Slättens Vind AB telefonmöte med Lars Hjälmered (M) och under vecka 6 kommer diskussioner att tas upp med Infrastrukturminister Anders Ygeman.  Slättens Vind AB har även bokat in möte med Mattias Bäckström Johansson (SD) och möte kommer också att bokas in med Patrik Engström (S).

Leif Olsson

Vd Slättens Vind AB