Större renoveringsarbete – Skagern

Under oktober månad kommer Slättens Vinds båda Skagernverk att genomgå en större renovering och kommer därför att var ur drift ett antal veckor. För mer information kontaktar du undertecknad.

Leif Olsson

VD

Slättens Vind AB

Aktiekursen Slättens Vind AB

Aktiekursen har backat, efter september månads handel, med 8,3 % och står nu i 49 kr och 50 öre.

Leif Olsson

VD

Slättens Vind AB

Delårsrapport Q2 2020

VD-förändring

Den 2020-07-30 fattade styrelsen för Slättens Vind AB beslut om att inte förlänga avtalet med sittande VD Leif Olsson. Avtalet löper ut den 31 januari 2021.

 

Rekrytering av ny Vd kommer påbörjas inom kort.

Augusti 2020 – Resultat

Slättens Vind AB hade prognostiserat en produktion, under augusti, på 3,25 GWh och utfallet blev 2,25 GWh. Verken har, i stort sett, producerat utifrån de vindförhållanden som varit under månaden. Verken i Mungseröd, två av sex, är fortfarande ur drift och kommer så att vara ett bra tag framöver.

Mvh

Leif Olsson

VD

Slättens Vind AB