Inlägg av David

VD-förändring

Den 2020-07-30 fattade styrelsen för Slättens Vind AB beslut om att inte förlänga avtalet med sittande VD Leif Olsson. Avtalet löper ut den 31 januari 2021.   Rekrytering av ny Vd kommer påbörjas inom kort.