Slättens Vind AB besöker Energimyndigheten!

Torsdagen den 12 september besöker en delegation från Slättens Vind AB Energimyndigheten i Eskilstuna och generaldirektor Robert Andrén. Målet med besöket är att påverka det beslut som regeringen snart kommer att ta kring försämrade villkor vad gäller elcertifikat. Som det ser ut nu kommer beslutet att påverka alla vindkraftsägare med äldre verk och detta kan vi inte acceptera.

Augusti månads produktionsresultat

Nu har alla siffror kommit in från alla verk som ägs av Slättens Vind AB. Prognosen på 3,25 GWh höll och den exakta produktionen blev

3 250 139 kWh.

Augusti 2019 – Preliminärt resultat

Siffrorna för augusti månad är, för tillfället, preliminära på 3,0 GWh och detta p g a problem med överföringen av information från Dalboslätten och Gunnarstorp. Ett av verken i Longparken har stått still p g a att växellådan har havererat, byte är inplanerat till vecka 36. Bortsett från detta har produktionen varit god i övriga parker och verk. Driftstörningarna på de verk som producerat blev 25% högre än i juli och hamnade på ca 200 000 kWh. Halvårsrapporten 2019 finns att läsa och resultatet indikerar ett mycket positivt 2019.