Brålandatorp, Mellerud

Den 1:a april 2023 avyttrade Slättens Vind AB sitt ägande Brålandatorp Vind AB.
I och med detta upphör uppdateringen av produktionen.

Parken består av 2st Enercon E82 2MW uppförda 2011 och administreras av driftbolaget Brålandatorp Vind AB.
Slättens Vind äger 12,5% i ett verk och tar del av 6,25% av hyresutbetalningarna från driftbolaget.
Förväntad årsproduktion är 5,0 GWh per verk.

Produktion Brålandatorp