Kallelse till årsstämma 23 april 2020 Vara Folkhögskola

Du är hjärtligt välkommen att anmäla dig till 2020 års stämma. Du läser all information kring stämman och valberedningens förslag genom att gå in på  – Aktieägare – Årsstämma 2020. På samma ställe finns också den blankett du ska fylla i om det krävs fullmakt. Har du frågor kring 2020 år stämma mejlar du mig på Leif@Slattensvind.se eller ringer 076 77103 78.

OBS! I dessa COVID-19, coronatider kommer styrelsen att ta ett beslut om stämman kommer att flyttas fram, ca 1 vecka innan. Du anmäler dig som vanligt och om det skulle visa sig att vi måste skjuta på stämman kommer detta att meddelas på hemsidan. 

Februari 2020 – Resultat + Elcertifikat information

Februari månads produktion har varit mycket över förväntan  d v s 57% över prognos. Slättens Vind AB hade en produktion på 6,68 GWh eller 6 683 257 kWh. Prognosen för månaden låg på  4,25 GWh eller 4 254 887 kWh. Totalt ligger produktionen efter två månader 39% över prognos med 14,31 GWh mot den totala årliga produktionen på ca 50 GWh.

Driftstörningarna har varit relativt blygsamma, under månaden, och ett av verken, i Mungserödsparken, står fortfarande still. Slättens Vinds egna verk har producerat mycket bra och där har driftstörningarna inte påverkat resultatet nämnvärt. Vissa ledningsarbeten har skett, ute vid verken, och detta har påverkat resultatet med ett antal kWh liksom några dagar med isbildning på vissa verks rotorblad.

Under månaden har vi fortsatt lobba stenhårt för att påverka våra riksdagspolitiker och tisdagen den 25 februari hade vi besök av Mattias Bäckström Johansson (SD). Mattias är SD´s politiske energitalesperson och vi hade mycket bra diskussioner, under några timmar, och han förstod hur allvarlig situationen är för alla med äldre verk. Under månaden har vi också haft telefonmöte med Lars Hjälmered (M) och Rickard Norin (C).  Elcertifikaten skulle vara det styrmedel som banker och privata investerade skulle kunna hålla sig till, under de 15 år de var utlovade, men så kommer det inte att bli.  Priset har, under årens lopp, varierat mellan ca 40 öre ner till dagens ca 1 öre och kommer troligtvis att hamna på 0 öre inom kort. Alla vi som nu sitter med stora lån och trodde på våra politiker kan nu bara konstatera – Vi blev grundlurade!

Slättens Vind AB har gjort allt som står i vår makt att påverka och just nu planerar vi för ytterligare möte och nu med vänsterpartiets energipolitiske talesperson Birger Lahti. Slättens Vind AB undrar också vara alla ägare till äldre verk finns och om ni inte förstått allvaret i det som nu håller på att ske.

Leif Olsson

VD Slättens Vind AB

Leif@Slattensvind.se
0512 – 334 30

076 77 103 78

www.slattensvind.se