Möte med Camilla Brodin (KD) kring Elcertifikaten

Torsdagen den 9 januari hade Slättens Vind AB besök av riksdagsledamoten Camilla Brodin (KD). Camilla är en av de 5 som sitter med i arbetsutskottet under Anders Ygemans ledning i Infrastrukturdepartementet. Under 3 timmar satt vi och diskuterade och presenterade hur vi med äldre vindkraftverk har det och under vilka ekonomiska villkor vi lever.

Elcertifikaten har i snitt genererat ca 17 öre/kWh och om det pris som indikeras just nu kommer att gälla blir det en mycket tuff resa framöver. Gruppen som, under en längre tid arbetat intensivt med att få politikerna att förstå allvaret, fick Camilla att komma till en större förståelse och detta genom att få verkligheten presenterad för sig på ett konkret, tydligt och begripligt sätt.

Gruppen erbjöd sig också att vara referensgrupp till den arbetsgrupp som finns under Anders Ygeman. Nästa steg är att träffa Lars Hjälmered( M) och även Mattias Bäckström Johansson (SD). Innan har vi haft telefonmöten med alla i gruppen förutom Lorenz Tovatt (MP) och vi har även haft telefonkonferens med och träffat Rickard Nordin(C).

Ni som läser detta och har äldre verk kan ju börja fundera på hur ekonomin slår mot just Er. Från 17 öre/kWh ner till 1-4 öre är steget stort.

Leif Olsson

Vd

Slättens Vind AB

Resultat 2019

Totalt blev produktionen, för Slättens Vind AB, 46, 5 GWh mot prognos 50,0 GWh. Det är ca 7 % lägre än prognos, men 1,1 GWh bättre än under 2018. Generellt sett har prisbilden successivt blivit, trotts att det varit prisbindningar sedan lång tid tillbaka, bättre och detta tack vare ett högre Elcertifikatspris.

Två negativa saker som påverkar årets resultatet är de lagergenomgångar som vi haft under december 2019 på våra två Skagernverk, med ca 0,35 GWh i driftsförlust,  och Stenbrona Vindpark AB, lagerbyte under november, med 0,30 GWh. Tillgängligheten har, på de flesta verk, varit positiva och Slättens Vind AB ser fram emot 2020 med tillförsikt.

Leif Olsson

Vd Slättens Vind AB

Infrastrukturdepartementets arbetsutskott – Camilla Brodin

Som ni säkert läst och sett har Slättens Vind AB tagit en mycket aktiv del i att påverka utgången av Elcertifikatsdiskussionerna. Ni som har äldre verk och inte förstått vilken katastrof som närmar sig, genom att Elcertifikaten kommer att “spädas ut” som saften i ett glas, kommer att upptäcka detta under 2020.

Om inte systemet stängs omgående kommer alla med äldre verk att få det mycket kämpigt, ytterligare ett antal år. Motsatser är de som nu bygger nytt och får del av ett system som de inte behöver. Till detta kommer utländska pensionsstiftelser att få tillgång till svenska skattepengar och det var nog inte intentionen från början.

Slättens Vind AB vill sätta stopp för att pengar, som skulle gått till pionjärerna i vindkraftbranschen, går till pensionsstiftelser utomlands genom att träffa alla i Infrastrukturdepartementets arbetsgrupp. Den 9 januari kommer Slättens Vind AB att träffa Camilla Brodin och lägga fram fakta på hur detta påverkar oss som varit med och byggt upp de första 18 TWh.

Slättens Vind AB  är övertygad om att ALLA med äldre verk ser Elcertifikaten som en förutsättning för att gå vidare med nya investeringar, om inte kommer de första 18 TWh att sakta men säkert försvinna bort.

Leif Olsson

Vd Slättens Vind AB

December 2019 – Resultat

December månad började och avslutades mycket positivt, men som helhet blev månadsresultatet lägre än prognos. Slättens produktion uppgick till 4,77 GWh mot förväntad 5,77 GWh. Under månaden gjordes en lagerinspektion på våra två verk i Skagern, med positivt resultat, och detta påverkar totalproduktionen negativt med 0,36 GWh. I övrigt har Mungserödsparken haft stora driftstörningar på ett av verken som påverkat Slättens Vind AB negativt.

2019 års produktion presenterar i nästa inlägg.

Önskar alla en God Fortsättning på det nya året!