Infrastrukturdepartementets arbetsutskott – Camilla Brodin

Som ni säkert läst och sett har Slättens Vind AB tagit en mycket aktiv del i att påverka utgången av Elcertifikatsdiskussionerna. Ni som har äldre verk och inte förstått vilken katastrof som närmar sig, genom att Elcertifikaten kommer att “spädas ut” som saften i ett glas, kommer att upptäcka detta under 2020.

Om inte systemet stängs omgående kommer alla med äldre verk att få det mycket kämpigt, ytterligare ett antal år. Motsatser är de som nu bygger nytt och får del av ett system som de inte behöver. Till detta kommer utländska pensionsstiftelser att få tillgång till svenska skattepengar och det var nog inte intentionen från början.

Slättens Vind AB vill sätta stopp för att pengar, som skulle gått till pionjärerna i vindkraftbranschen, går till pensionsstiftelser utomlands genom att träffa alla i Infrastrukturdepartementets arbetsgrupp. Den 9 januari kommer Slättens Vind AB att träffa Camilla Brodin och lägga fram fakta på hur detta påverkar oss som varit med och byggt upp de första 18 TWh.

Slättens Vind AB  är övertygad om att ALLA med äldre verk ser Elcertifikaten som en förutsättning för att gå vidare med nya investeringar, om inte kommer de första 18 TWh att sakta men säkert försvinna bort.

Leif Olsson

Vd Slättens Vind AB