December 2019 – Resultat

December månad började och avslutades mycket positivt, men som helhet blev månadsresultatet lägre än prognos. Slättens produktion uppgick till 4,77 GWh mot förväntad 5,77 GWh. Under månaden gjordes en lagerinspektion på våra två verk i Skagern, med positivt resultat, och detta påverkar totalproduktionen negativt med 0,36 GWh. I övrigt har Mungserödsparken haft stora driftstörningar på ett av verken som påverkat Slättens Vind AB negativt.

2019 års produktion presenterar i nästa inlägg.

Önskar alla en God Fortsättning på det nya året!