Resultat 2019

Totalt blev produktionen, för Slättens Vind AB, 46, 5 GWh mot prognos 50,0 GWh. Det är ca 7 % lägre än prognos, men 1,1 GWh bättre än under 2018. Generellt sett har prisbilden successivt blivit, trotts att det varit prisbindningar sedan lång tid tillbaka, bättre och detta tack vare ett högre Elcertifikatspris.

Två negativa saker som påverkar årets resultatet är de lagergenomgångar som vi haft under december 2019 på våra två Skagernverk, med ca 0,35 GWh i driftsförlust,  och Stenbrona Vindpark AB, lagerbyte under november, med 0,30 GWh. Tillgängligheten har, på de flesta verk, varit positiva och Slättens Vind AB ser fram emot 2020 med tillförsikt.

Leif Olsson

Vd Slättens Vind AB