Möte med Camilla Brodin (KD) kring Elcertifikaten

Torsdagen den 9 januari hade Slättens Vind AB besök av riksdagsledamoten Camilla Brodin (KD). Camilla är en av de 5 som sitter med i arbetsutskottet under Anders Ygemans ledning i Infrastrukturdepartementet. Under 3 timmar satt vi och diskuterade och presenterade hur vi med äldre vindkraftverk har det och under vilka ekonomiska villkor vi lever.

Elcertifikaten har i snitt genererat ca 17 öre/kWh och om det pris som indikeras just nu kommer att gälla blir det en mycket tuff resa framöver. Gruppen som, under en längre tid arbetat intensivt med att få politikerna att förstå allvaret, fick Camilla att komma till en större förståelse och detta genom att få verkligheten presenterad för sig på ett konkret, tydligt och begripligt sätt.

Gruppen erbjöd sig också att vara referensgrupp till den arbetsgrupp som finns under Anders Ygeman. Nästa steg är att träffa Lars Hjälmered( M) och även Mattias Bäckström Johansson (SD). Innan har vi haft telefonmöten med alla i gruppen förutom Lorenz Tovatt (MP) och vi har även haft telefonkonferens med och träffat Rickard Nordin(C).

Ni som läser detta och har äldre verk kan ju börja fundera på hur ekonomin slår mot just Er. Från 17 öre/kWh ner till 1-4 öre är steget stort.

Leif Olsson

Vd

Slättens Vind AB