Skagern, Degerfors

Den 1:a augusti 2023 avyttrade Slättens Vind AB sitt ägande i Skagern vindpark.
I och med detta upphör uppdateringen av produktionen.

Parken är helägt av Slättens Vind och består av 2st Kenersys K100 2,5MW uppförda 2011.

Förväntad årsproduktion är 6,2 GWh per verk.

Produktion Skagern