Elcertifikaten och vad som händer

Slättens Vind AB har haft ett personlig möte med Rickard Nordin (C) och återigen tagit upp elcertifikatens betydelse för alla ägare till äldre verk. Vi kräver inget annat än att det som lovades när verken byggdes ska hållas. Vi kommer att träffa Lars Hjälmered för ett personligt möte inom kort. Utöver detta sker ett informationsutbyte med andra i arbetsgruppen och ansvarig minister.

Delårsrapport Q3 2019

Sammanfattande händelser under tredje kvartalet, juli-september, 2019. Tillgängligheten har varit relativt god och verken har producerat enligt prognos. Omsättningen uppgick till 3,57 mkr mot 3,0 mkr 2018. Det är framförallt en produktion enligt prognos som ligger bakom resultatet. De högre elpris vi ser idag har inte slagit igenom på vårt resultat, ännu, i och med säkringar år bakåt.

Resultatet blev 715 kkr bättre än 2018. Resultatet för Q3 blev 376 mkr mot en förlust på 339 kkr 2018.

Mer information kan du läsa i länken nedan eller om du går in på Finansiell information under rubriken Aktieägare.

Delårsrapport Q3 2019

Elcertifikaten

Under oktober månad har Slättens Vind AB jobbat mycket intensivt med att påverka de elcertifikat vi alla är så beroende av. Vi har tagit initiativ till telefonmöten med de fem som sitter i den arbetsgrupp, inom Näringsdepartementet, som just nu jobbar med frågan. De som vi haft telefonmöten med, hittills i den arbetsgruppen, är Lars Hjälmered (M), ordförande i gruppen, Rickard Nordin (C) och  Camilla Brodin (Kd).

Nästa tisdag är Patrik Engström (S) inbokad och Lorentz Tovatt (Mp) är troligtvis med på det mötet också. Kontakter har också tagits med näringsminister Anders Ygeman för att diskutera frågan med honom. Läser du detta och äger verk som har elcertifikat, kan du fundera på hur priserna slår mot dig.

Slättens Vind AB vill inte sitta på åskådarläktaren och titta på utan vi vill påverka allt vad vi kan, och det gör vi. Genom duktiga och kunniga styrelsemedlemmar har vi redan påverkat och hoppas vi når ända fram.

Har du funderingar och frågor kring detta kan du ringa eller mejla.

Leif Olsson

Vd Slättens Vind AB

Oktober 2019 – Resultat

Oktober månads prognos låg på 4,75 GWh och resultatet blev 3,34 GWh. Resultatet är 30% under prognos och detta beror på tre saker:

  1. Ett av verken i Stenbronaparken hade problem med växellådan och produktionsförlusten blev 313 542 kWh.
  2. Utöver detta har det varit problem med tillgängligheten och produktionen i många av de parker vi är delägare i.
  3. Vindarna har inte varit till fördel för oss vindkraftproducenter och detta det har påverkat produktion negativt.

Produktionsförlusterna på Stenbronaverket kommer att regleras under november mot den försäkring vi har. Medräknat alla driftförluster ligger den minskade produktionen på ca 13 % mot beräknad produktion.

Hittills, under 2019, ligger produktionen ca 300 000 kWh  under 2018.

Slättens Vind önskar alla en fin och värdig Alla Helgon!