Gunnarstorp, Grästorp

Parken består av 3st Vestas V90 2MW uppförda 2010 och administreras av driftbolaget Gunnarstorp  Vind AB.
Slättens Vind äger 62,5% i ett verk och samt 12,5% i ett andra, och tar del av 25,0% av hyresutbetalningarna från driftbolaget.

Förväntad årsproduktion är 5,2 GWh per verk.

Produktion Gunnarstorp