Frälsegården, Vara

Denna Enercon E53 0,8MW uppförd 2008 är helägt av Slättens Vind.

Förväntad årsproduktion är 1,8 GWh

Produktion Frälsegården