Bondegärde, Ulricehamn

Parken består av 3 st. Vestas V90 2MW uppförda under 2012 och administreras av driftbolaget Bondegärde Vindpark AB. Slättens Vind äger 12,5% i ett verk och tar del av 4,17% av hyresutbetalningarna från driftbolaget.
Parken är belägen 10 km söder om Ulricehamn.

Förväntad årsproduktion är 6,6 GWh per verk.

Produktion Bondegärde, Ulricehamn