Slättens Vind AB besöker Energimyndigheten!

Torsdagen den 12 september besöker en delegation från Slättens Vind AB Energimyndigheten i Eskilstuna och generaldirektor Robert Andrén. Målet med besöket är att påverka det beslut som regeringen snart kommer att ta kring försämrade villkor vad gäller elcertifikat. Som det ser ut nu kommer beslutet att påverka alla vindkraftsägare med äldre verk och detta kan vi inte acceptera.

Augusti månads produktionsresultat

Nu har alla siffror kommit in från alla verk som ägs av Slättens Vind AB. Prognosen på 3,25 GWh höll och den exakta produktionen blev

3 250 139 kWh.

Augusti 2019 – Preliminärt resultat

Siffrorna för augusti månad är, för tillfället, preliminära på 3,0 GWh och detta p g a problem med överföringen av information från Dalboslätten och Gunnarstorp. Ett av verken i Longparken har stått still p g a att växellådan har havererat, byte är inplanerat till vecka 36. Bortsett från detta har produktionen varit god i övriga parker och verk. Driftstörningarna på de verk som producerat blev 25% högre än i juli och hamnade på ca 200 000 kWh. Halvårsrapporten 2019 finns att läsa och resultatet indikerar ett mycket positivt 2019.

Nya tider på kontoret i Vara – Storgatan 5

Från och med vecka 33 är kontoret bemannat tisdagar och torsdagar mellan 07.00 – ca 16.30, samt fredagar 15.00-17.30. Mail besvaras alla dagar i veckan liksom telefonsamtal, på mobilnummer 076 771 03 78.  Säkerställ, om du ska besöka kontoret, att det är bemannat genom att skicka ett mail eller ringa före ditt besök. Välkomna!

Juli 2019 – Resultat

Juli månads produktion blev 26 % bättre än 2018, men 8 % under prognosen på 2,75 GWh. Årets första 7 månader har Slättens Vind AB producerat 24,56 GWh mot prognos 23,52 GWh.

Driftstörningarna har sjunkit från juni till juli med 100 000 kWh och låg i juli på 169 200 kWh. I förlusterna sticker tre parker ut och har tillsammans 160 356 kWh minskad produktion. Trots detta har driftstörningarna minskat med 57 % från juni till juli.

Slättens Vind AB önskar alla en fortsatt Trevlig Sommar/Höst!

Juni blev ytterligare en postiv månad!

Årets 6 första månader visar på drygt 1 GWh i ökad produktion, mot prognos. I juni månad producerade våra verk 3,45 GWh och det är ½ GWh över beräknad produktion.

Driftstörningarna har minskar, från maj till juni, med över 50 % till 266 317 kWh.  Ett av verken, i Mungserödsparken, stod för 163 706 kWh av förlusterna och det arbetas intensivt med att få verket i full drift igen.

Juli månad är årets, produktionsmässigt, svagaste månad men har börjat på ett bra sätt.

Slättens Vind AB vill önska alla en Trevlig Sommar! 

En positiv maj!

Maj månad blev en positiv produktionsmånad med 20 % över prognos! Årets produktion ligger, efter 5 månader, på 21,109 GWh som är ca 3 % över prognos.

Driftstörningarna har varit relativt stora och detta har påverkat resultatet negativt. Vi försöker följa upp varje störning och optimera varje verk ihop med berörda serviceföretag.

Vecka 20 är det återigen dags för handel i Slättens Vind AB!

Mellan den 15-20 maj pågår månadens aktiehandel i Slättens Vind AB på Alternativa Aktiemarknaden – Pepins.

Produktion april plus analys

Sammanställningen är nu klar för april månad, se separata diagram. Månaden har kännetecknats av ett mäktigt högtryck som påverkat produktionen negativt. Trots detta är resultatet 98 % av prognos och efter 4 månader ligger Slättens Vind AB på ett nettoöverskott på 22 % mot 2018 år produktion, vid samma tid.

Olika driftstörningar har påverkat produktionen negativt med 74 188 kWh, på alla de verk vi är delägare i och äger själva. Alla driftstörningar följs upp och målet är att få så få störningar, i produktionen, som möjligt.

Produktion mars

Nu är sammanställningen klar för mars månads produktion och den blev mycket bra! Månadsproduktionen blev 5,33 GWh mot prognos 4,0 GWh en ökning från prognos till faktiska siffror med 33,2 %. Under Q 1 2019 har produktionen överstigit prognos med 17 % och då får vi ta i beräkning att januari endast producerades 64 % av prognos.