Elcertifikaten

Under oktober månad har Slättens Vind AB jobbat mycket intensivt med att påverka de elcertifikat vi alla är så beroende av. Vi har tagit initiativ till telefonmöten med de fem som sitter i den arbetsgrupp, inom Näringsdepartementet, som just nu jobbar med frågan. De som vi haft telefonmöten med, hittills i den arbetsgruppen, är Lars Hjälmered (M), ordförande i gruppen, Rickard Nordin (C) och  Camilla Brodin (Kd).

Nästa tisdag är Patrik Engström (S) inbokad och Lorentz Tovatt (Mp) är troligtvis med på det mötet också. Kontakter har också tagits med näringsminister Anders Ygeman för att diskutera frågan med honom. Läser du detta och äger verk som har elcertifikat, kan du fundera på hur priserna slår mot dig.

Slättens Vind AB vill inte sitta på åskådarläktaren och titta på utan vi vill påverka allt vad vi kan, och det gör vi. Genom duktiga och kunniga styrelsemedlemmar har vi redan påverkat och hoppas vi når ända fram.

Har du funderingar och frågor kring detta kan du ringa eller mejla.

Leif Olsson

Vd Slättens Vind AB

Oktober 2019 – Resultat

Oktober månads prognos låg på 4,75 GWh och resultatet blev 3,34 GWh. Resultatet är 30% under prognos och detta beror på tre saker:

  1. Ett av verken i Stenbronaparken hade problem med växellådan och produktionsförlusten blev 313 542 kWh.
  2. Utöver detta har det varit problem med tillgängligheten och produktionen i många av de parker vi är delägare i.
  3. Vindarna har inte varit till fördel för oss vindkraftproducenter och detta det har påverkat produktion negativt.

Produktionsförlusterna på Stenbronaverket kommer att regleras under november mot den försäkring vi har. Medräknat alla driftförluster ligger den minskade produktionen på ca 13 % mot beräknad produktion.

Hittills, under 2019, ligger produktionen ca 300 000 kWh  under 2018.

Slättens Vind önskar alla en fin och värdig Alla Helgon!

September 2019 – Resultat

Septembersiffrorna har nu kommit in och resultatet blev 5,4 % under förväntad prognos. Detta är mycket positiva siffror med hänsyn taget till de stora driftstörningar som förekommit och de svaga vindar som varit under månaden. Driftstörningarna har uppgått till över 1 GWh och då har ett av verken i Gunnarstorpsparken haft en förlust på 406 810 kWh och ett av verken i Long en diftsförluster på 164 716 kWh.

Positivt är att Närefors båda verk inte haft några driftsförluster alls och Skagernverken endast 16 715 kWh.

 

Slättens Vind AB önskar alla en fortsatt fin höst!

Slättens Vind AB besöker Energimyndigheten!

Torsdagen den 12 september besöker en delegation från Slättens Vind AB Energimyndigheten i Eskilstuna och generaldirektor Robert Andrén. Målet med besöket är att påverka det beslut som regeringen snart kommer att ta kring försämrade villkor vad gäller elcertifikat. Som det ser ut nu kommer beslutet att påverka alla vindkraftsägare med äldre verk och detta kan vi inte acceptera.

Augusti månads produktionsresultat

Nu har alla siffror kommit in från alla verk som ägs av Slättens Vind AB. Prognosen på 3,25 GWh höll och den exakta produktionen blev

3 250 139 kWh.

Augusti 2019 – Preliminärt resultat

Siffrorna för augusti månad är, för tillfället, preliminära på 3,0 GWh och detta p g a problem med överföringen av information från Dalboslätten och Gunnarstorp. Ett av verken i Longparken har stått still p g a att växellådan har havererat, byte är inplanerat till vecka 36. Bortsett från detta har produktionen varit god i övriga parker och verk. Driftstörningarna på de verk som producerat blev 25% högre än i juli och hamnade på ca 200 000 kWh. Halvårsrapporten 2019 finns att läsa och resultatet indikerar ett mycket positivt 2019.

Nya tider på kontoret i Vara – Storgatan 5

Från och med vecka 33 är kontoret bemannat tisdagar och torsdagar mellan 07.00 – ca 16.30, samt fredagar 15.00-17.30. Mail besvaras alla dagar i veckan liksom telefonsamtal, på mobilnummer 076 771 03 78.  Säkerställ, om du ska besöka kontoret, att det är bemannat genom att skicka ett mail eller ringa före ditt besök. Välkomna!

Juli 2019 – Resultat

Juli månads produktion blev 26 % bättre än 2018, men 8 % under prognosen på 2,75 GWh. Årets första 7 månader har Slättens Vind AB producerat 24,56 GWh mot prognos 23,52 GWh.

Driftstörningarna har sjunkit från juni till juli med 100 000 kWh och låg i juli på 169 200 kWh. I förlusterna sticker tre parker ut och har tillsammans 160 356 kWh minskad produktion. Trots detta har driftstörningarna minskat med 57 % från juni till juli.

Slättens Vind AB önskar alla en fortsatt Trevlig Sommar/Höst!

Juni blev ytterligare en postiv månad!

Årets 6 första månader visar på drygt 1 GWh i ökad produktion, mot prognos. I juni månad producerade våra verk 3,45 GWh och det är ½ GWh över beräknad produktion.

Driftstörningarna har minskar, från maj till juni, med över 50 % till 266 317 kWh.  Ett av verken, i Mungserödsparken, stod för 163 706 kWh av förlusterna och det arbetas intensivt med att få verket i full drift igen.

Juli månad är årets, produktionsmässigt, svagaste månad men har börjat på ett bra sätt.

Slättens Vind AB vill önska alla en Trevlig Sommar! 

En positiv maj!

Maj månad blev en positiv produktionsmånad med 20 % över prognos! Årets produktion ligger, efter 5 månader, på 21,109 GWh som är ca 3 % över prognos.

Driftstörningarna har varit relativt stora och detta har påverkat resultatet negativt. Vi försöker följa upp varje störning och optimera varje verk ihop med berörda serviceföretag.