Oktober 2020 – Resultat

Oktober månad slutade med en totalproduktion på 4,01 mot prognos 4,76 GWh, ett produktionsunderskott på 750 000 kWh eller 15,67% mot prognos. Under månaden har ett av Slättens två Skagernverk varit ur produktion p g a reparation och inneburit en minskning med ca 70 000 kWh. Som helhet har perioden varit relativt vindfattig och detta har avspeglat sig i totalproduktionen.  Hittills har Slättens Vind AB producerar drygt 44 GWh och helårsprognosen på 50 GWh kommer troligtvis att överskridas.

Vara den 3 november 2020

Leif Olsson

VD

September 2020 – Resultat

September månad blev en bra månad med en produktion ca 10% över prognos. Månaden innebar dock en produktionsminskning på över 100 000 kWh vid våra två Skagernverk. Kring Mungserödsparken är fortfarande två av de sex verken avställda och de övriga fyra förlorade under månaden ca 25 000 kWh. De två verken i Tumleberg hade också problem under månaden och tappade ca 57 000 kWh. Övriga verk hade smärre förluster och totalproduktionen blev 4 712 470 kWh mot prognos 4 254 887 kWh.

 

Större renoveringsarbete – Skagern

Under oktober månad kommer Slättens Vinds båda Skagernverk att genomgå en större renovering och kommer därför att var ur drift ett antal veckor. För mer information kontaktar du undertecknad.

Leif Olsson

VD

Slättens Vind AB

Aktiekursen Slättens Vind AB

Aktiekursen har backat, efter september månads handel, med 8,3 % och står nu i 49 kr och 50 öre.

Leif Olsson

VD

Slättens Vind AB

VD-förändring

Den 2020-07-30 fattade styrelsen för Slättens Vind AB beslut om att inte förlänga avtalet med sittande VD Leif Olsson. Avtalet löper ut den 31 januari 2021.

 

Rekrytering av ny Vd kommer påbörjas inom kort.

Augusti 2020 – Resultat

Slättens Vind AB hade prognostiserat en produktion, under augusti, på 3,25 GWh och utfallet blev 2,25 GWh. Verken har, i stort sett, producerat utifrån de vindförhållanden som varit under månaden. Verken i Mungseröd, två av sex, är fortfarande ur drift och kommer så att vara ett bra tag framöver.

Mvh

Leif Olsson

VD

Slättens Vind AB

Juli 2020-Resultat

Juli månad överträffade alla förväntningar! Under året ligger produktionen 27,3% över prognos och juli blev resultat 27,7% bättre än förväntat. Totalt har Slättens Vind AB producerat 33,5 mot prognos 26,3 GWh.

Göbyn har haft problem och där var det en 50% produktionsförlust och i Mungserödsparken är två av verken tagna ur drift sedan ett antal månader tillbaka.

Leif Olsson

VD

Juni 2020 – Resultat

Juni månad blev produktionsmässigt 21% lägre än prognos. Under månaden producerade Slättens Vind AB 2,37 GWh mot prognos 3,0 GWh. Årets 6 första månader har varit mycket gynnsam och produktionen ligger 27% över prognos. Övrig information som har påverkat produktionen: I Mungserödsparken producerar inte två av de verk som finns där p g a maskinproblem. Ett av våra Skagernverk har haft översyn och tappat ca 50 000 kWh, men i övrigt har allt flutit på enligt plan.

Slättens Vind AB önskar alla en fortsatt bra sommar!

Leif Olsson

VD

Maj 2020 – Resultat

Maj månad blev,vindmässigt, normal trots att våra två Skagernverk inte producerat, ca 14 dagar, p g a byte av generatorlager. Totalt under månaden har Slättens Vind AB haft en produktion på cirka 3,1 GWh mot prognos 3,0 GWh. Under året ligger vi ca 7 GWh över prognos och under de 5 första månaderna av 2020 har vi haft en produktion på cirka 27 GWh. Prognosen på helår ligger på cirka 50 GWh.

Utöver de generatorlagerreparationer vi haft står 2 av 6 verk i Mungserödsparken stilla där vi äger 25 % av ett verk och tar in 4,17 % av hyresutbetalningarna från driftbolaget. Priset på producerad el är mycket låg och det vi producenter kan hoppas på är en torr och varm sommar.

Leif Olsson

VD

Slättens Vind AB

 

Årsredovisningen 2019 ligger nu ute

Årsredovisningen för 2019 finns nu under Finansiell information 2019 och på årsstämma 2020.