Aktiehandel

Pepins beviljas tillstånd att återuppta aktiehandeln.

Läs hela pressreleasen i nedanstående länk, eller gå in på Pepins hemsida för utförlig information.

Pepins beviljas tillståndet “Handel för egen räkning” | Pepins