Produktion december

Decembers produktion blev 61 % av förväntad, 3,69 GWh. Årets totala produktion uppgick till 45,4 GWh mot förväntad, 52,8 GWh.