Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

  • Produktionen 3:e kvartalet uppgick till 11,16 GWh (9,94 GWh)
  • Nettoomsättningen uppgick till 3,0 mkr (2,92 mkr)
  • Rörelseresultat 22 kkr (-26 kkr)
  • Rörelseresultat efter finansiella poster -339 kkr (-451 kkr)

Delårsrapport Q3 2018