Slättens vind har avyttrat bolagets andel om 50% i en Enercon E82 i Silkomhöjden där tillträde sker 20190101.

Köpare är Slitevind AB genom sitt dotterbolag Silkomhöjden Enterprise AB och stärker därmed sitt ägande i parken till två helägda vindkraftverk.

Genom försäljningen ser styrelsen möjligheten att skapa utrymme för nyinvestering, renodla bolagets ägande samt förstärka förutsättningarna för aktieutdelning kommande år.