November blev en katastrof! Produktion blev nästan bara hälften mot förväntan. Vi ligger nu 10% back för innevarande år och risken för att 2018 blir ett dåligt produktionsår är stor.