Nu finns årsredovisning med revisionsberättelse inlagd under aktieägare/årsstämma/årsstämma 2018.