Året fortsätter med svag produktion och första kvartalen 2018 ligger 20% under förväntan.