Nu finns kallelse till årsstämma 2018, valberedningens förslag samt inkommen motion inlagd under aktieägare/årsstämma/årsstämma 2018.

Årsredovisning samt revisionsberättelse kommer läggas in på hemsidan senast 9/4 2018.

Årsstämman hålls den 24 april klockan 19:00 på folkhögskolan i Vara.