Nu finns bokslutskommuniké för 2017 inlagd under aktieägare/årsstämma/årsstämma 2018