Henrik Sjöberg har meddelat styrelsen att han slutar som VD för Slättens Vind AB (Publ).

Henrik meddelade styrelsen den 6 mars sin avsikt att sluta som VD för Slättens Vind AB vid årsskiftet. Henrik har efter 7 år som administratör för den ekonomiska föreningen och senare som VD för aktiebolaget bestämt sig för att pensionera sig.

Styrelsen tackar Henrik för ett väl genomfört arbete under dessa år.

Arbetet har inletts för att söka Henriks efterträdare.

Styrelsen för Slättens Vind AB