Månaden blev en besvikelse med låg produktion samt att flera parker drabbats av driftsproblem. För innevarande år ligger produktionen i nivå med förväntan.